مشکلات-روحی-در-اثر-مصرف-برخی-داروها

مشکلات روحی (افسردگی ، اضطراب و…) در اثر مصرف برخی داروها

مشکلات روحی در اثر مصرف برخی داروها : باید دانست که هردارو به موازات خواص و اثرات مفیدی که دارد، می تواند برخی عوارض جانبی و اثرات سوئی را بهمراه داشته باشد که آگاهی از آنها می تواند بسیار راه گشا و کمک کننده باشد.

Mental-health-problems-caused-by-drug-doctor-hadizadeh-ir-01-مشکلات-روحی-در-اثر-مصرف-برخی-داروها

بسیاری از بیماران که مجبورند از داروهای مختلف استفاده نمایند، احساس می کنند که گاه بشدت عصبانی ، افسرده یا مضطرب می شوند.

در صورتی که بیماران از این اثرات جانبی داروها بخوبی آگاه باشند، می توانند به پزشک معالج خود اطلاع دهند تا در صورت امکان اقدامات لازم صورت پذیرد. مشکلات روحی در اثر مصرف برخی داروها

Mental-health-problems-caused-by-drug-doctor-hadizadeh-ir-03-مشکلات-روحی-در-اثر-مصرف-برخی-داروها

در ادامه به برخی از داروهای شایع که ممکن است تا حدودی باعث مشکلات روحی روانی می شوند اشاره می شود.

لازم به ذکر است که فقط به عوارض شایع برخی داروها اشاره گردیده است و در صورتی که هر نوع دارویی مصرف می کنید و در عین حال دچار مشکلات نظیر عصبانیت ، بیخوابی ، پرخوابی ، گیجی و منگی ، اضطراب ، افسردگی و… شده اید حتما ً به پزشک معالج خود اطلاع دهید.

ضمنا ً مشکلات روحی اشاره شده در مورد داروها فقط در برخی بیماران ایجاد می شود و شامل همۀ بیماران نمی شود.

 

آلپرازولام
ایندومتاسین
آمینوفیلین
آمی تریپ تیلین
آتنولول
کلروکین فسفات
سایمتیدین
کلونازپام
کلونیدین
سیکلو سپورین
دگزامتازون
دیازپام
دیگوکسین

 

دیلتیازم
دیفن هیدرامین
دیفنوکسیلات
انالاپریل
فاموتیدین
هالوپریدول
هیدروکسی کلروکین
ایبوپروفن
کتوکونازول
لووتیروکسین
لورازپام
مفنامیک اسید
مترونیدازول
نالیدیکسیک اسید

 

ناپروکسن
نیفدیپین
افلوکساسین
اکسی بوتینین
پنتوکسی فیلین
فنوباربیتال
پیروکسیکام
پرازوسین
بروکائین آمید
پروژسترون
پروپرانولول
پروپیل تیوراسیل
رانیتیدین

 

رزرپین
سالبوتامول
تاموکسی فن
تولمتین
والپروات سدیم
وراپامیل
ویدارابین
وین بلاستین
زیدوودین

دیدگاه‌ خود را بنویسید