نظر یکی از بیماران بعد از عمل واریس با لیزر داخل عروقی

میتوانید ویدیو زیر را ماشاهده کنید:

دیدگاه‌ خود را بنویسید