نظر یکی از بیماران درباره درمان واریس با لیزر

درمان واریس با لیزر توسط دکتر هادی زاده و نظر یکی از بیماران از روند کار

 

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید