ویروس کرونا

ویروس کرونا پیشگیری ودرمان

ویروس کرونا ، پیشگیری ودرمان :

کرونا ویروس که از چندین ماه قبل به عنوان یک بیماری مهلک پاندمیک در سراسر جهان شایع شده است. درحال حاضرمعضل اصلی و چالش بزرگ بهداشتی ودرمانی در سر تا سر دنیا می باشد .

این مقاله از مرکز واریس اصفهان به شما تقدیم می شود. مرکز واریس اصفهان بعنوان بهترین مرکز واریس ایران می باشد.

کرونا ویروس هابه انواع مختلفی تقسیم میشوند که انواع ویروس های خانواده ی کرونا هر از گاهی معضل بهداشتی بزرگی. را در سر تا سر جهان به وجود می آورند .ویروس کرونای جدید که به کوید ۱۹ یک بیماری نو ظهور می باشد که منشاَ آن را ویروس منتقل شده از حیوان به انسان و به طور مشخص ناشی از مصرف احتمالی گوشت خفاش می دانند.

بسیاری از بیماری ها درواقع بیماری های مشترک بین انسان و حیوان می باشند.

بییماریهای مشترک انسان وحیوان زیادهستند. این بیماریها اختصاص به بیماران واریس ندارند. البته در پاندمی اییجاد شده تعداد زیادی از بیماران واریس به مرکز واریس اصفهان مراجعه نمودند.

این بیماران توسط دکتر هادی زاده بهترین متخصص واریس اصفهان تحت درمان قرارگرفتند.

بیماری مهلک ایدز نیز به عنوان یک بیماری مشترک بین انسان. و حیوان شناسایی شد .

هنوز هم درمان قطعی برای آن شناسایی نشده است.

یک بیماری مشترک بین انسان و حیوان می باشد که به دلیل ماهیت خاص این ویروس قادر به سرایت شدید بین افراد مختلف می باشد .

برای پیشگیری در کرونا ویروس  روش های گوناگونی ابداع و مورد معرفی قرار گرفته .که با مرور زمان این روش ها مورد تجدید نظر قرار گرفته اند.

دستور العمل های جدید برای پیشگیری. از کرونا ویروس (ویروس کرونا )به طور مکرر به روز رسانی شده اند.

ویروس کرونا

این دستورالعملها در اختیار مردم کشور های مختلف جهان قرار داده میشود .

در ابتدای شیوع  نظر محققان و پزشکان بر این بوده که این ویروس به دلیل سنگینی آن قادر نیست که در هوا معلق بماند.

لذا توصیه میشود که مردم از دستکش استفاده و نسبت به شست و شوی دست ها اقدام نمایند ‌.

با انجام تحقیقات وسیع تر محققان به این نتیجه رسیدند که این ویروس علی رغم سنگینی خود می تواند مانند سایر ویروس ها تا مدت مشخصی در هوا معلق مانده و از یک فرد به فرد دیگر منتقل گردد.

لذا در حال حاضر تمرکز بیشتر بر روی استفاده از ماسک. برای پیشگیری از کرونا و همچنین رعایت فاصله ی اجتماعی میباشد.

درمرکز واریس اصفهان نیز بهترین متخصص واریس اصفهان بر استفاده از ماسک تاکید دارند.

بهترین متخصص واریس اصفهان در حین انجام لیزر واریس در اصفهان هم حتما از ماسک استفاده می کنند.

درمورد درمان کرونا تحقیقات فراوانی صورت گرفته و از داروهای مختلفی استفاده میشود.

ولی که هیچ کدام از آن ها قادر نیستند به صورت صد درصد در درمان کرونا موثر واقع شوند.

برای تولید واکسن کرونا نیز کشور های گوناگون مشغول فعالیت و تحقیق می باشند.

در مقالات بعدی به سایر موارد مربوط به پیشگیری کرونا. ،درمان کرونا و واکسن کرونا میپردازیم.

مقالات مرکز واریس اصفهان بامدریت دکتر هادی زاده بهترین متخصص واریس اصفهان راپیگیری نمایید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید