معرفی دکتر محمود هادی زاده

دکتر محمود هادی زاده بنیانگذاردرمان واریس ونارسایی های وریدی بالیزر وRF دراصفهان می باشند.
ایشان فوق تخصص اینترونشنال کاردیولوژی(درمان‌های مداخله‌ای وپیشرفته عروقی و قلبی) و فوق تخصص اینترونشنال فلبولوژی (درمانهای پیشرفته وفوری واریس ورگهای وریدی ازجمله لیزرواریس، درمان واریس با RF , اسکلروتراپی ومیکروفلبکتومی عروق واریس) هستند .
دکترهادی زاده همچنین دارای مدرک فوق تخصصی در درمان نارسایی های قلبی وعروقی ودارای بورد تخصصی قلب و عروق می باشند .
دکتر محمود هادی زاده عضو رسمی بهترین انجمنهای عروقی وقلبی دنیا هستند.
از جمله این انجمنها می توان به عضویت رسمی ایشان در کالج کاردیولوژی آمریکا، انجمن قلب و عروق آمریکا، انجمن قلب و عروق ایران، انجمن نارسایی قلب و عروق آمریکا و سایر مراجع مهم بین المللی اشاره‌نمود.
دکتر محمود هادی زاده نزدیک به سی سال سابقه طبابت ودرمان انواع بیماریهارادرکارنامه خوددارند.
ایشان از حدود ۱۵ سال قبل مرکز واریس اصفهان (مرکزفوق تخصصی درمان واریس)را بعنوان مرکزپیشرفته وکامل درمان انواع واریس و نارسایی های عروقی دراصفهان پایه گذاری نموده اند.
این مرکز، اولین وپیشرفته ترین مرکزواریس دراستان اصفهان ومرکزایران می باشد ومجهزبه بهترین وکامل ترین امکانات ازقبیل RF، لیزرداخل عروقی،انواع لیزرهای عروق داخلی ونیزسطحی، اسکلروتراپی واریس وضایعات عروقی، میکروفلبکتومی، سونوگرافی داپلررنگی عروقی، اکوکاردیوگرافی، ،دستگاههای تست رگها، تست ورزش ، هولتروسایردستگاههای موردنیازیک مرکزفوق تخصصی پیشرفته می باشد.
هزاران نفر از بیماران از سراسر کشوروبرخی کشورهای خارجی در مرکز واریس اصفهان توسط دکتر محمود هادی زاده تحت درمان قرار گرفته و به نتایج کامل و درمان بی نهایت عالی ودائمی دست پیدا کرده اند .
تلفنهای مرکزواریس اصفهان:
09211016462
03132242165