الکتروکاردیوگرافی

ECG-نوار-قلب

نوار قلب (الکتروکاردیوگرافی)

یکی از روش های بسیار مهم و اولیه در بررسی و تشخیص سلامت یا بیماری قلب ، الکتروکاردیوگرافی یا همان نوار قلب است. عملا گرفتن نوار قلب در اکثریت موارد قدم اولیه تشخیصی می باشد. در حقیقت فعالیت الکتریکی قلب ، از قسمتهای گوناگون آن ، به سطح پوست بدن منتقل می شود و توسط …

نوار قلب (الکتروکاردیوگرافی) ادامه »