اکو

حمله قلبی

MRI وکاربردآن درقلب وعروق :

MRI وکاربردآن درقلب وعروق: درمورد MRI وکاربردآن درقلب وعروق ، نکاتی رادرمقاله قبل اشاره کردیم واینک ادامه مطلب.

اکو

اکوکاردیوگرافی ((قسمت دوم))

با به کارگیری مقادیر زمان جهش حجم ضربه ای به گرادیان فشاری بر گرفته از اولتراسوند داپلر به دقت تخمین زد. این قسمت  درواقع اکوکاردیوگرافی  (( قسمت دوم )) است که ازطرف مرکزواریس اصفهان به شماتقدیم می شود. مرکزواریس اصفهان وابسته به بهترین متخصص واریس ( دکترهادی زاده )است. به عنوان روش دیگر شخص می …

اکوکاردیوگرافی ((قسمت دوم)) ادامه »

اکوکاردیوگرافی

اکوکاردیوگرافی

اکوکاردیوگرافی ، ابزاری بسیارعالی برای بررسی قلب وکشف بسیاری ازاختلالات آن می باشد.