بیماری عروق کرونر در اثر پرتودرمانی

بیماری عروق کرونر در اثر پرتودرمانی (بیماری قلب )

بیماری قلب دراثررادیوتراپی بیماری عروق کرونرقلب بطور زودرس در بیماران بدنبال پرتو درمانی دیده شده است. انفارکتوس (سکته) میوکارد در بیماران خیلی جوان گزارش شده است بررسی های طویل المدت برای نشان دادن افزایش مرگ و میر قلبی عروقی بی نتیجه بوده اند. بروز بیماری عروق کرونر معمولا بفاصله 10 سال یا بیشتر از پرتو …

بیماری عروق کرونر در اثر پرتودرمانی (بیماری قلب ) ادامه »