کشف زودرس سرطان روده بزرگ

روشی برای کشف زودرس سرطان روده بزرگ با استفاده از آزمایشات مدفوع با توجه به خطرات ناشی از تشخیص دیر هنگام سرطانهای روده بزرگ هر روشی که بتواند باعث تشخیص زودرس اینگونه بدخیمی ها شود می تواند کمک شایانی به سلامت افراد جامعه شود. M2-PK بیومارکری است که جهت غربالگری و تشخیص زودرس سرطانهای روده …

کشف زودرس سرطان روده بزرگ ادامه »