نقش ورزش در سلامت قلب

نگاهی به برنامه های نوتوانی قلب

بطور کلی، برنامۀ نوتوانی قلب یکی از اقدامات مهم برای بسیاری از بیماران قلبی عروقی است که تاثیر زیادی در بازیافت بهبودی آنان ایفا می کند. این برنامۀ ترکیبی از تجویز ورزش و اصلاح عوامل خطرساز قلبی عروقی در بیماران قلبی می باشد. هدف برنامه های نوتوانی قلب شامل بهبود توان جسمی، حذف یا کاهش …

نگاهی به برنامه های نوتوانی قلب ادامه »