درمان فشارخون بالا

فشارخون پایین

فشارخون پایین( پایین بودن فشارخون)

فشارخون پایین( پایین بودن فشارخون) بهترین متخصص فشارخون در شهراصفهان قسمت اول: بهترین روشهای درمان فشارخون پایین  همواره موردنظر بیماران بوده است. درواقع این مشکل، دربرخی بیماران ، دردسرسازمی شود. درچندمقاله به این موضوع می پردازیم. فشار خون طبیعی: فشارخون طبیعی یا نرمال :سیستول۱۲۰ میلیمتر جیوه و دیاستول ۸۰ میلی متر جیوه می باشد. به …

فشارخون پایین( پایین بودن فشارخون) ادامه »

فشار خون

فشار خون فشار خون یکی از بیماریهای شایع و مهم میباشد که همراه با عوارض گوناگون برا بیماران میباشد,چنانچه فشار خون بیمار بدقت کنترل شود میتواند تاثیرات منفی بجا مانده از فشار خون را تا حدود زیادی برطرف نماید.