ریزش مو

ریزش مو، طاسی، کچلی

ریزش مو ، طاسی ،کچلی قسمت دوم: درمورددرمان کچلی ، درمان طاسی و ریزش مو، مطالب مختلفی بیان شدواینک ادامه مبحث: بدن یک زن بالای 40 سال به دلیل اینکه خود را برای یائسگی آماده می کند ، دوباره دچار تغییرات هورمونی است. وضعیت عاطفی ناپایدار یک زن در این دوره و کاهش متابولیسم نیز …

ریزش مو، طاسی، کچلی ادامه »