سوزش کف پا(داغی کف پا) (گرمی پا): قسمت چهارم

سوزش کف پا(داغی کف پا) (گرمی پا): قسمت چهارم این مقاله ادامه سلسله مقالات در کلینیک قلب و عروق (کلینیک واریس اصفهان و فوق تخصص قلب و عروق) استکه در زمینه ی سوزش کف پا (گرمی پا) (داغی پا) نگاشته شده است. در مقالات قبلی اشاره کردیم که سوزش پا (داغی پا)، شکایت نسبتا شایعی …

سوزش کف پا(داغی کف پا) (گرمی پا): قسمت چهارم ادامه »