سپاهان

تاریخچه ورزش و فعالیت های ورزشی

فوتبال و اثرات فوتبال بر سلامت جوامع: قسمت چهارم

  فوتبال و اثرات فوتبال بر سلامت جوامع: همانگونه که اشاره شد،فوتبال چه در دنیا و چه در ایران ، تأثیر بسزائی بر مسائل روحی روانی جامعه و بویژه در نسل جوان دارد،همواره لیگ برتر فوتبال ایران را بدقت رصد می کند و بسیاری از جوانان از نتایج حاصل شده،در لیگ برتر فوتبال ایران(بویژه در …

فوتبال و اثرات فوتبال بر سلامت جوامع: قسمت چهارم ادامه »

ورزش

تاریخچه ورزش ومسابقات ورزشی: قسمت سوم

تاریخچه ورزش ومسابقات ورزشی: همانگونه که در مقالات قبلی اشاره شد،ورزش نقش بسزایی در شور و نشاط جوامع امروزی دارد.در هر کشوری،یک ورزش بعنوان ورزش ملی شناخته می شود و ورزش محبوب آن جامعه به حساب می آید ولی بطور کلی،ورزش فوتبال،بعنوان پر طرفدارترین ورزش دنیا شناخته می شود.

تاریخچه ورزش و فعالیت های ورزشی

تاریخچه ورزش و فعالیت های ورزشی : قسمت دوم

نگاهی به تاریخ نشان می دهد که مردم دنیا همو اره به نقش و اهمیت ورزش توجه داشته اند . حتی انسان اولیه در جهت مبارزه با طبیعت که از ابتدای تولد تا پایان عمر او را تهدید میکرده به ضرورت و اهمیت ورزش پی برده بود. این مقاله توسط مرکز واریس اصفهان به شما …

تاریخچه ورزش و فعالیت های ورزشی : قسمت دوم ادامه »