بیماری بهجت (سندرم بهجت)

بیماری بهجت (سندرم بهجت)

بیماری بهجت (سندرم بهجت) سندرم بهجت یا بیماری بهجت (BD)، یک واسکولیت سیستمیک (التهاب عروق خونی در سراسر بدن) با علت ناشناخته است بیماری بهجت از نام یک دکتر ترک نامگذاری شد بیماری بهجت وضعیت چقدر شایع است؟ BB در برخی از نقاط جهان شایع تر است. توزیع جغرافیایی BB با تاریخی “جاده ابریشم” همزمان …

بیماری بهجت (سندرم بهجت) ادامه »