تاریخچه ورزش و فعالیت های ورزشی

فوتبال و اثرات فوتبال بر سلامت جوامع: قسمت چهارم

  فوتبال و اثرات فوتبال بر سلامت جوامع: همانگونه که اشاره شد،فوتبال چه در دنیا و چه در ایران ، تأثیر بسزائی بر مسائل روحی روانی جامعه و بویژه در نسل جوان دارد،همواره لیگ برتر فوتبال ایران را بدقت رصد می کند و بسیاری از جوانان از نتایج حاصل شده،در لیگ برتر فوتبال ایران(بویژه در …

فوتبال و اثرات فوتبال بر سلامت جوامع: قسمت چهارم ادامه »