روش پیشگیری و مراقبت در بیماران قلبی

روش پیشگیری و مراقبت در بیماران قلبی با رژیم غذایی

نکات قابل توصیه برای پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی و اصول کلی کاهش خطر در بیماران قلبی استفاده زیاد از چربی های جامد یا اشباع مثل روغن جامد، روغن نارگیل، روغن ها و کره های حیوانی، لبنیات پرچرب، کله پاچه دل و جگر، سیراب شیردان، مغز، پوست مرغ و قسمت های چرب گوشت و …

روش پیشگیری و مراقبت در بیماران قلبی با رژیم غذایی ادامه »