واریس در بارداری

جلوگیری از واریس در دوران بارداری (قسمت دوم)

قبلا در مورد عوامل ایجاد رگ های واریسی دردوران بارداری و همچنین در رابطه با پیشگیری از ابتلا به واریس صحبت کردیم.