ورزش

ورزش

تاریخچه ورزش ومسابقات ورزشی: قسمت سوم

تاریخچه ورزش ومسابقات ورزشی: همانگونه که در مقالات قبلی اشاره شد،ورزش نقش بسزایی در شور و نشاط جوامع امروزی دارد.در هر کشوری،یک ورزش بعنوان ورزش ملی شناخته می شود و ورزش محبوب آن جامعه به حساب می آید ولی بطور کلی،ورزش فوتبال،بعنوان پر طرفدارترین ورزش دنیا شناخته می شود.

تاریخچه ورزش و فعالیت های ورزشی

تاریخچه ورزش و فعالیت های ورزشی : قسمت دوم

نگاهی به تاریخ نشان می دهد که مردم دنیا همو اره به نقش و اهمیت ورزش توجه داشته اند . حتی انسان اولیه در جهت مبارزه با طبیعت که از ابتدای تولد تا پایان عمر او را تهدید میکرده به ضرورت و اهمیت ورزش پی برده بود. این مقاله توسط مرکز واریس اصفهان به شما …

تاریخچه ورزش و فعالیت های ورزشی : قسمت دوم ادامه »

ورزش

تعریف ورزش و اهمیت آن : قسمت اول

تعریف ورزش و اهمیت آن : امروزه ورزش یکی از اموری است که به عنوان های متفاوت در دنیا مطرح شده است . ورزش نه نتها در درمان قلب بلکه در پیشگیری ودرمان بیماری های عروقی از جمله واریس نقش بسزایی دارد. این مقاله را دنبال کنید تا تعریف ورزش واهمیت آن و نقش آن …

تعریف ورزش و اهمیت آن : قسمت اول ادامه »