icd چیست؟

ICD چیست؟

ICD وسیله ای است که اندکی بزرگتر از پیس میکر (ضربان ساز) بوده و در زیر پوست تعبیه می شود. محل نصب آن معمولا زیر پوست استخوان ترقوه می باشد. برای نصب ICD ،از بیحسی موضعی استفاده شده و نیاز به بیهوشی عمومی ندارد. ICD دو قسمت اصلی دارد که یکی قسمت باطری است که …

ICD چیست؟ ادامه »