واکسن کرونای روسی

واکسن کرونا ی روسی:

واکسن کرونای روسی بیماری کرونا ازبیش از یک سال قبل از چین شروع شد؛به سرعت پیشرفت کرده و تبدیل به یک همه گیری جهانی (پاندمی)شد.جهش های متعدد در ویروس کرونا سبب شده است که مبارزه ی با این بیماری با پیچیدگی های فراوانی همراه شود. ویروس کرونا عملا هیچ داروی مشخصی ندارد و درصورتی که …

واکسن کرونا ی روسی: ادامه »