بهترین درمان واریس

بهترین درمان واریس

نتیجه جستجوها برای یافتن بهترین درمان واریس پا توسط بهترین متخصص واریس در اصفهان ، منجر به ابداع روشهای نوین برای درمان واریس پا شده که از آنها بعنوان روشهای اندوواسکولر درمان واریس یاد می شود.این روشها که در واقع بهترین درمان واریس می باشند (بهترین روشهای درمان واریس )،عبارتند از لیزر واریس ،RF واریس ،چسب واریس و اسکلروتراپی واریس.

نارسایی های وریدی می توانند به دلایل مختلف ایجاد شوند و اغلب باعث ایجاد واریس های طنابی شکل می شوند.دلیل این نوع واریس، افزایش فشارخون وریدی موجود در ورید استکه ثانویه به نارسایی وریدی عمقی یا وریدهای نیم سطحی ،ایجاد می شود.خرابی دریچه های لانه کبوتری و بویژه نارسایی دریچه لانه کبوتری در محل جانکشن وریدی مهمترین عامل ایجاد واریس است.
برای یافتن بهترین روش درمان واریس،بایستی به چرایی و علت ایجاد واریس دقت فراوان نمود تا بتوان ،به بهترین درمان واریس دست یافت.
یکی از علل مهم برای ایجاد نارسایی دریچه های لانه کبوتری ،لخته های خونی و ترمبوزها می باشد
ترمبوز (لخته) سبب می شود تا راه تخلیه خون از وریدهای پاها مسدود شود و خون از وریدها(سیاهرگهای پا) نتواند براحتی تخلیه شود .نتیجه این امر ،افزایش فشارخون وریدی داخل پاها استکه به وریدهای سطحی تر منتقل شده و باعث ایجاد ظاهری یک واریس می شود که می تواند متعاقبا باعث ایجاد عوارض فراوان شود و روشی که بعنوان بهترین روش درمان واریس پا (بهترین درمان واریس پا)انتخاب می شود،بایستی بتواند این عوارض را نیز برطرف سازد.بر این اساس استکه از روشهای اندواسکولر درمان واریس(لیزر واریس،ار اف واریس،چسب واریس و اسکلروتراپی واریس) بعنوان بهترین درمان واریس نام برده می شود.

پس از انجام لیزر واریس یا چسب واریس یا RF واریس در کلینیک واریس دکتر محمود هادی زاده از سالها قبل ،ما حتی یک مورد عود یا ایجاد عوارض نداشته ایم و بیماران رضایت کامل داشته و دارند وبه درمان کامل وقطعی دست یافته اند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید