ترمبوفلبیت(لخته خون وآمبولی): قسمت هشتم

ترمبوفلبیت: (لخته خون وآمبولی) پیشگیری: روش های فیزیکی در پیشگیری شامل بالا قرار دادن پاها در سطحی بالاتراز بدن ورزش های اکتیو یا پاسیو قوزک پا پوشیدن جوراب های الاستیک تحریک الکتریکی عضلات ساق پا در جریان عمل جراحی و وارد کردن فشار از خارج به وسیله چکمه های باد شونده یا کیسه های ساق … ادامه خواندن ترمبوفلبیت(لخته خون وآمبولی): قسمت هشتم