نکاتی در مورد اسکلروتراپی (قسمت دوم)

نکاتی در مورد اسکلروتراپی (قسمت دوم) اسکلروتراپی برای کدام دسته از واریس ها انجام میشود؟ اسکلروتراپی روش ایده ال و انتخابی برای درمان واریس های سطحی برروی پوست میباشد، این واریسها به دو دسته اصلی تقسیم میشوند که عبارتند از واریسهای رتیکولر و واریسهای تلانژکتازیک واریسهای رتیکولر که بنام رگهای ابی (blue vein) هم نامیده … ادامه خواندن نکاتی در مورد اسکلروتراپی (قسمت دوم)