نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

پرفیوژن اسکن قلب:

آنژیوگرافی

 

پرفیوژن اسکن قلب:

تصویر برداری ازنحوه خونرسانی عضله قلب (میوکارد):

درتصویربرداری پروفیوژن میوکارد از رادیو نوکلئید هایی استفاده می شود که از سیستم مویرگی میوکارد عبور کرده و وارد سلولها شده و این شایع ترین روش کار دیولوژی هسته ای می باشد یکی ازموادی که امروزه بیشترین استفاده را در این مطالعات دارد تالیوم ۲۰۱(2o1TI) می باشد این ماده عموماعنوان آنالوگ پتاسیم در نظر گرفته می شود زیرا توضیح آن عموماً متقاران با توضیح پتاسیم داخل سلولی است تالیوم ۲۰۱ در سیکلوترون تولید شده و نیمه عمری برابر ۷۲ ساعت دارد بعد از تزریق داخل وریدی به سرعت استخراج شده و بر اساس جریان خون منطقه میوکارد و میزان حیات سلولی منطقه ای پخش می شود. همچنین 99m Tc-sestamibi به عنوان یک عامل رادیونوکلوئید دیگر در دسترس می باشد این ماده چندین امتیاز نسبت به 201 TI دارد این امتیازات شامل خصوصیات تصویر برداری بهتر اجازه تجویز دوزهای بالاتر تناسب بهتر با مطالعات توموگرافیک و خواص بیولوژیک مانند عدم دفع زیاد به دنبال تجویز می باشند این خاصیت اخیر امکان تصویر برداری تاخیری پس از تزریق به خصوص در موارد حاد را فراهم نموده و اجازه تعیین مناطق خطر در سندرمهای ایسکمیک حاد را می دهد امکان تزریق حجم زیاد از99m TI به صورت داخل وریدی امکان اندازه گیری کسر جهشی را قبل از تصویربرداری خون رسانی فراهم می کند تصاویرisonitrile می‌توانند به همراهECG باشند که باعث وضوح تصویری پیشتر و اندازه‌گیری بلقوه فعالیت منطقه ای می شود با یک مطالعه می‌توان عمل کرد و خونرسانی را بررسی نمود در حالت استراحت تصویر خونرسانی طبیعی میوکارد جذب یکنواخت را در دیواره بطن چپ با یک ناحیه مرکزی با فعالیت کم ناشی از حفره داخل بطن چپ نشان می دهد در تقریب ۲۰% افراد طبیعی منطقه ای با جذب کم در نوک قلب با نازک تر شدن نسبی و طبیعی نوک قلب ارتباط دارد الگوهای غیر طبیعی تصویری از کاهش خونرسانی میوکارد یک منطقه با جذب نسبی کاهش یافته را نشان خواهند داد تصاویر در وضعیت های متعددی گرفته می شوند بطن راست طبیعی در حالت استراحت دیده نمی شود زیرا جرم کمتری نسبت به بطن چپ دارد اختلالات موجود در حالت استراحت معمولاً نشانگر ام MI حاد یا گذشته می‌باشند اما ممکن است نقایص خون رسانی در حالت استراحت در بعضی از بیماران مبتلا به بیماری انسدادی شدید عروق کرونر بدون وجود شواهد بالینی ایسکمی حاد دیده شوند این نقایص با حساسیت بالایی در طی ساعات اولیهMI حاد دیده میشوند .

 

دیدگاهتان را بنویسید