نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

MRI وکاربردآن درقلب وعروق :

حمله قلبی

 

MRI وکاربردآن درقلب وعروق:

درموردMRI وکاربردآن درقلب وعروق ، نکاتی رادرمقاله قبل اشاره کردیم واینک ادامه مطلب. حساسیت و اقتصادی بودنCine MRI برای تشخیص نارسایی دریچه ای قلب با اکوکاردیوگرافی داپلر قابل مقایسه است .درواقع تجمع بمیزان کم مایع پریکارد به صورت لکوله (Loculafed) را اغلب می توان با MRI در بیمارانی که با اکوکاردیوگرافی مشخص نشده تشخیص داد محل و وسعت آنوریسم های آئورت شکمی را نیز می توان با MRI تعیین کرد اگر چه آنژیوگرای تهاجمی هنوز عنوان استاندارد طلایی را دارد آنژیوگرام های سه بعدیMRI رامی توان به شکل مفیدی از عروق محیطی و مغزی در بالین تهیه نمود با ترکیب آن اطلاعات مربوط به جریان غربالگری غیر تهاجمی قابل اطمینانی با استفاده ازMRI برای تشخیص بیماری هایی که قلمرو عروقی را در بر می گیرند می توان انجام داد.

چشم اندازه آینده درتشخیص بیماریهای قلب:

همگام با پیشرفت و تصحیح سکانس های دریافتی فوق سریع چشم اندازهای جدیدی در برابر MRI قلبی عروقیگشوده می‌شوند اطلاعات اولیه امکان انجام آنژیوگرافی غیرتهاجمی کرونری با استفاده ازMR را نشان می دهند روش های تصویربرداری خونرسانیMRچند مقطعی(Multisliee) و پر وضوح در حال بررسی هستندpackage های کمی جریانMR در حال پیشرفت هستند که محاسبه گرادیان های دریچه های تنگ و جریان خون عروقی را تسهیل خواهند نمود تولید مواد حاجبMR مختص بررسی های قلبی عروقی نیز امکان پذیر می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید