درمان واریس با لیزر

نظر بیمار در مورد درمان واریس با لیزر

میتوانید ویدیو زیر را مشاهده کنید:

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید